ขอนแก่นเล็งสร้างระบบขนส่งมวลชน BRT ชี้ "สายสำราญ-ท่าพระ&quo

quote

ขอนแก่นเล็งสร้างระบบขนส่งมวลชน BRT ชี้ "สายสำราญ-ท่าพระ&quo


ขอนแก่นเล็งสร้างระบบขนส่งมวลชน BRT ชี้ "สายสำราญ-ท่าพระ" ต้องเริ่มก่อน เพราะการจราจรหนาแน่นสุด 

25 ก.ย.52 คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก จ.ขอนแก่น (อจร.) จัดการประชุมติดตามคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ ระบบขนส่งมวลชนเมืองขอนแก่น ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้จัดทำแผนแม่บทและศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เพื่อก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเมืองขอนแก่น ซึ่งได้ข้อสรุปแล้วว่าระบบขนส่งมวลชนแบบ "BRT" มีความเหมาะสมที่สุด 
       ดร.ลักษณวดี ธนามี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานนโยบายและแผนงานการขนส่งและจราจร (สนข.) กล่าวว่า จากผลการศึกษาโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน BRT และได้มีการนำเสนอ 5 เส้นทาง เพื่อแก้ปัญหาการจราจรเมืองขอนแก่น ล่าสุดจังหวัดขอนแก่นได้ทำหนังสือถึง นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ รมช.กระทรวงคมนาคม ให้ช่วยผลักดันโครงการ พร้อมกับส่งต่อมาที่ สนข.ซึ่งหลังจากที่ได้พิจารณาแล้ว สนข.เห็นว่าควรที่จะมีการสนับสนุนการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน  แต่การจะดำเนินการก่อสร้างทั้ง 5 เส้นทาง คาดว่าจะใช้งบลงทุนกว่า 7,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนค่อนข้างสูง ต่อมา เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้เสนอการปรับลดเส้นทางเพื่อให้มีเส้นทางนำร่องก่อน 1 เส้นทาง คือ สายสำราญ-ท่าพระ ระยะทางไป-กลับ 28 กม. ทั้งนี้เพื่อให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้จริง ทั้งนี้หาก อจร. เห็นชอบทาง สนข. ก็จะได้นำเสนอต่อกระทรวงคมนาคมเพื่ออนุมัติในหลักการ 
       ด้าน ดร.พนกฤษณ คลังบุญครอง รอง ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืนฯ กล่าวว่า ทิศทางการขยายตัวของเมืองขอนแก่นจะขยายตัวรอบทิศทาง และจะทำให้เกิดปัญหาทางด้านการจราจรตามมา ดังนั้นการแก้ไขปัญหาจราจรอย่างยั่งยืนจึงควรสร้างระบบขนส่งมวลชน BRT 
       อย่างไรก็ตามเส้นทางที่มีแผนจะดำเนินการก่อสร้างทั้ง 5 เส้นทาง เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า สายสำราญ-ท่าพระ มีปริมาณการจราจรที่หนาแน่นมากกว่าเส้นทางอื่น โดยคาดการณ์ว่าในปี 55 จะมีรถผ่านเข้า-ออก 41,000 คัน/วัน ในปี 65 ปริมาณเพิ่มขึ้น 46,000 คัน/วัน ดังนั้นเส้นทางนี้จึงเหมาะสมที่จะเป็นเส้นทางนำร่องในการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนบีอาร์ที โดยในระยะทาง 14 กม.นี้ คาดว่าจะใช้งบประมาณการก่อสร้างราว 700 ล้านบาท

ที่มา : khonkaenlink

ผู้ส่ง admin| 09 พค. 2555 เวลา 11:27 น.| | 1441
ร่วมแสดงความคิดเห็น

รูปภาพอัปโหลด ขนาด “2048 Kb.” ชนิด “jpg,gif,png” เท่านั้น

antispam