ขอนแก่นเดินหน้าจ่อคิวเตรียมสร้างรถ BRT รองรับจราจรแออัดและเติบโต

quote

นายชาญชัย สุวิสุทธะกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ในงานประชุมสภาเมืองภาคพิเศษ "ขอนแก่นถึงเวลาต้องมีระบบขนส่งมวลชนหรือยัง" ณ โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส ว่า นับวันขอนแก่นยิ่งเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆด้าน อาทิ การศึกษา เศรษฐกิจ การค้า ฯลฯ จนนำไปสู่ปัญหาการจราจรติดขัดอย่างเลี่ยงไม่ได้ 
  
สำหรับขอนแก่นเราจำเป็นที่จะต้องทำอะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อรองรับในสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้น โดยดูปัญหาจากโครงข่ายระบบขนส่งกรุงเทพฯ ซึ่งปัจจุบันมีสองชนิดคือ BTS และ MRTA และผลการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบต่างๆพบว่าการสร้างระบบรถประจำทางพิเศษ (Bus Rapid Transit BRT) แบบระดับดิน น่าจะเหมาะสมและสอดคล้องกับจังหวัดขอนแก่นมากกว่าทั้งในเรื่องเงินทุน และความคุ้มค่าในด้านต่างๆ ซึ่งขณะนี้ได้ศึกษาแผนแม่บทระบบขนส่งเมืองเชียงใหม่ซึ่งแผนนี้จะสามารถนำมาปรับใช้กับขอนแก่นได้ 
    
"แผนแม่บทระบบขนส่งเมืองเชียงใหม่คือแผนบริหารจัดการที่ทางรัฐบาลกลางจะเป็นผู้ลงทุนในการสร้างระบบและโครงสร้างพื้นฐานส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้จัดเก็บรายได้และรักษาระบบ" 
    
ด้านผศ. ดร. พนกฤษณ คลังบุญครอง รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ปัจจุบันพื้นที่ซึ่งปัญหาการจราจรติดขัดมีทั้งหมด 6 จุดได้แก่ สี่แยกสามเหลี่ยม ถนน มิตรภาพ , ด้านบขส. ถนน ประชาสโมสร , ถนนศรีจันทร์ , ร.ร. อนุบาลขอนแก่น ถนนกลางเมือง , สี่แยกบิ๊กซี ถนนมิตรภาพ , หน้าร.ร. ขอนแก่น วิทยายน ถนนกลางเมือง และในปลายปีนี้เซ็นทรัลพลาซาก็จะเปิดให้บริการจะทำให้กำลังซื้อหรือคนจากต่างจังหวัดหลั่งไหลเข้ามาในขอนแก่นมากขึ้นไม่ต่ำกว่า 20,000 คนต่อวันซึ่งอาจจะทำให้การจราจรติดขัดอย่างหนัก 
    
ถึงเวลาต้องมาพูดคุยเรื่องระบบขนส่งมวลชนอย่างจริงจังเพื่อรองรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องเซ็นทรัลเพราะขอนแก่นมีศักยภาพที่สำคัญยังเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นสี่แยกอินโดจีนศูนย์กลางโลจิสติกส์ในอนุภูมิภาคนี้ ตรงนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในขณะนี้ทางเทศบาลได้ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดทำแผนแม่บทรวมไปถึงแนวคิดในการออกแบบ (Conceptual Design) ซึ่งระบบขนส่งดังกล่าวใช้งบกิโลเมตรละ 160 ล้านบาท คิดระยะทางต่อสายประมาณ 15 กิโลเมตร คิดรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 2400 ล้านบาท 
    
ด้านนายธรรมวัฒน์ อินทรจักร อาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การแก้ปัญหาการจราจรเป็นเรื่องเล็กและเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสังคมอยากให้ทุกคนลองมองว่านอกจากการสร้างระบบขนส่งมวลชนแบบใหม่แล้วยังมีวิธีการอื่นที่ใช้งบประมาณน้อยกว่านี้อีกหรือไม่เพราะการสร้างระบบขนส่งดังกล่าวใช้งบกิโลเมตรละ 160 ล้านบาท คิดระยะทางต่อสายประมาณ 15 กิโลเมตร คิดรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 2,400 ล้านบาท 
    
"คิดว่าผู้ใช้ถนนยังไม่มีวินัยจราจรรวมไปถึงผู้ใช้รถยนต์ก็เหมือนกันจอดรถก็ซ้อนคันอยากจะเลี้ยวตรงไหนก็เลี้ยว สิ่งเหล่านี้มากกว่าที่ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและปัญหาอุบัติเหตุ ที่ผ่านมาเราไม่เคยคุยกับบขส.และรถปรับอากาศต่างๆ อย่างชัดเจนเพื่อหากติการ่วมกันซึ่งเชื่อว่าถ้าเราทำทุกอย่างแล้วยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ระบบขนส่งมวลชนก็น่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เราควรพิจารณาดูภาพสังคมโดยรวมมากกว่าที่ทำอย่างไรสังคมจึงเป็นสังคมที่สงบสุขน่าอยู่ " 
    
ด้านประชาชนที่เข้าร่วมฟังการสัมมนากว่า 400 คน ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางการสร้างระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่เทศบาลเมืองขอนแก่น แม้จะมีบางส่วนแสดงท่าทีที่ไม่เห็นด้วยแต่ก็เปิดใจกว้างรับฟังคำอธิบายของวิทยากรอย่างสนใจ 
    
นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ในแนวทางการพัฒนาเมืองขอนแก่นนั้นไม่อยากจะให้เป็นไปในลักษณะเดียวกับการพัฒนากรุงเทพมหานคร ที่มีสภาพการจราจรติดขัด จะต้องมีการวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และมีความยั่งยืน ซึ่งในเรื่องนี้เทศบาลเมืองขอนแก่นก็ดำเนินการอยู่แล้ว โดยได้ดำเนินการประสานงานร่วมกันกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ที่อยู่ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ในเรื่องการวางแผนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน 
    
"การนำระบบขนส่งมวลชน อาทิ รถไฟ เข้ามาใช้ในการพัฒนาเมืองจะส่งผลดีเป็นอย่างมาก ซึ่งผลดีที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลเพียงแค่คนในเขตเทศบาล ประชาชนในเมืองขอนแก่นเท่านั้น แต่จะส่งผลดีต่อนักท่องเที่ยว ช่วยส่งเสริมในด้านการขนส่งสินค้า การเชื่อมโยงกับเมืองอื่นๆ ที่อยู่โดยรอบ" 
    
ทั้งนี้ ยืนยันว่าจะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม ทั้งในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และในฐานะที่เป็นผู้แทนราษฎร ซึ่งมีหน้าที่ต้องเป็นปากเป็นเสียงแทนให้ประชาชน และในฐานะที่เป็นอดีตนายกสภาเทศบาลเมืองขอนแก่นด้วย

ที่มา : khonkaenlink
ผู้ส่ง admin| 09 พค. 2555 เวลา 11:25 น.| | 1279
ร่วมแสดงความคิดเห็น

รูปภาพอัปโหลด ขนาด “2048 Kb.” ชนิด “jpg,gif,png” เท่านั้น

antispam