ขอนแก่นเล็งทุ่มงบหมื่นล้าน เดินหน้าโครงการ"รถบีอาร์ที"

quote

วันที่ 9 กรกฎาคม 2551

ขอนแก่น-ขอนแก่นเดินหน้าระบบขนส่งมวลชน ดัน "บีอาร์ที" อ้างใช้เงินลงทุนน้อยกว่ารถรางไฟฟ้า-โมโนเรล คาดใช้เงินลงทุนก่อสร้างราว 1 หมื่นล้านบาท เผยหากโครงการไม่สะดุด รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ คาดอีก 7 ปี เกิดระบบขนส่งมวลชนเต็มรูปแบบ
 
ผศ.ดร.พนกฤษณ คลังบุญครอง หัวหน้าโครงการการจัดทำแผนแม่บทและศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เพื่อก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเมืองขอนแก่น กล่าวว่า ผลการสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมของผู้เดินทางในเขตเทศบาลนครขอนแก่น พบว่า ประชาชนใช้รถส่วนตัวในการเดินทางมากเกินไป ทำให้ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในรถยนต์มากกว่ารถบัสถึง 3 เท่า และมากกว่ารถไฟถึง 5 เท่า
 
ส่วนระบบขนส่งมวลชนที่คาดว่าน่าจะเหมาะสมมากที่สุด คือรถประจำทางด่วนพิเศษ หรือ BRT ซึ่งเป็นโครงการที่ลงทุนน้อยเมื่อเทียบกับระบบรถไฟฟ้าแบบวิ่งบนพื้นถนน (TRAM) และรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail)
 
โดยกรอบการลงทุนน่าจะใช้งบประมาณไม่เกิน 7,000 ล้านบาท ซึ่งได้กำหนดกรอบการลงทุนเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น 1-5 ปี กรอบของการลงทุนประมาณ 500-1,000 ล้านบาท โดยจะดำเนินการปรับปรุงระบบรถบัสที่มีอยู่ให้ใกล้เคียงกับรถบีอาร์ที จากเดิมที่ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการ 13% คาดว่าจะมีผู้มาใช้บริการรถขนส่งมวลชนเพิ่มเป็น 20.5% หรือประมาณ 124,000 คน/วัน
 
ส่วนระยะกลาง ช่วง 6-10 ปี จะดำเนินการก่อสร้างระบบขนส่งระยะที่ 1 จัดระบบรถบีอาร์ทีให้เชื่อมโยงระหว่างเขตเมืองและพื้นที่รอบนอก วงเงินลงทุนไม่น่าจะเกิน 7,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนเป็น 140,000 คน/วัน และระยะยาว คือ 10-25 ปี จะเป็นการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนแบบเต็มรูปแบบ ทั้งระบบทางเท้า ทางรถจักรยานยนต์ ซึ่งจะสอดคล้องกับผังเมืองใหม่ คาดว่าจะใช้งบประมาณอีกราว 3,500 ล้านบาท คาดว่าจะมีผู้มาใช้บริการรถขนส่งสาธารณะเป็น 165,000 คน/วัน โดยราคาผู้โดยสารไม่เกิน 20 บาท/สาย คาดว่าจะมีรายได้จากระบบขนส่งมวลชนวันละ 2.1 ล้านบาท
 
ด้านนายธีรศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น กล่าวว่า หลังจากที่มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นครบทั้งสองแล้ว จากนั้นก็จะเปิดเวทีให้กับประชาชนหรือเวทีสภาเมือง ซึ่งจะสามารถสรุปได้ว่าเราเลือกระบบขนส่งระบบใด และจะชี้แจงรายละเอียดโครงการ ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไร รวมถึงงบประมาณลงทุน
 
ทั้งนี้เมื่อผลการศึกษาเบื้องต้นแล้ว ทุกภาคส่วนให้การยอมรับ เทศบาลก็จะขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อออกแบบรายละเอียด ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท ในการออกแบบรายละเอียด และหากรัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณ คาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างโดยใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 2-3 ปี และหากไม่มีอะไรติดขัด ต่อจากนี้ไปก็อีกประมาณ 7-8 ปี คงจะได้เห็นระบบขนส่งมวลชนเมืองขอนแก่น
 

ที่มา : bangkokbiznews
ผู้ส่ง admin| 09 พค. 2555 เวลา 11:03 น.| | 1205
usericon
quote
ภาพประกอบโครงการฯ
คำตอบที่#1 admin 09 พค. 2555 เวลา 11:11 น. 223.206.xxx.xxx
usericon
quote
ภาพประกอบโครงการฯ 
คำตอบที่#2 admin 09 พค. 2555 เวลา 11:16 น. 223.206.xxx.xxx
ร่วมแสดงความคิดเห็น

รูปภาพอัปโหลด ขนาด “2048 Kb.” ชนิด “jpg,gif,png” เท่านั้น

antispam