ภาพความเสียหายจากพายุฤดูร้อนใน มข.

quote

ภาพความเสียหายจากพายุฤดูร้อนใน มข.


เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนบ่ายแก่ๆ วันศุกร์ที่ 27 เมษายน ที่ภายใน มข. ครับ ผมได้พยายามรวบรวมภาพที่เกิดขึ้นจากบรรดาสมาชิกที่นำมาโพสไว้ครับ ก็แสดงความเสียใจกับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากภัยพายุฤดูร้อนในครั้งนี้ด้วยครับTags: ความเสียหาย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พายุ, พายุฤดูร้อน, พายุฤดูร้อน มข., ความเสียหาย ม.ขอนแก่น, พายุ ขอนแก่น

ขอบคุณภาพจาก: Kittichai Triratanasirichai
ผู้ส่ง admin| 29 เมย. 2555 เวลา 10:08 น.| | 4660
usericon
quote

คำตอบที่#1 admin 29 เมย. 2555 เวลา 10:26 น. 223.206.xxx.xxx
usericon
quote

คำตอบที่#2 admin 29 เมย. 2555 เวลา 10:26 น. 223.206.xxx.xxx
usericon
quote

คำตอบที่#3 admin 29 เมย. 2555 เวลา 10:27 น. 223.206.xxx.xxx
usericon
quote

คำตอบที่#4 admin 29 เมย. 2555 เวลา 10:27 น. 223.206.xxx.xxx
usericon
quote

คำตอบที่#5 admin 29 เมย. 2555 เวลา 10:27 น. 223.206.xxx.xxx
usericon
quote

คำตอบที่#6 admin 29 เมย. 2555 เวลา 10:27 น. 223.206.xxx.xxx
usericon
quote

คำตอบที่#7 admin 29 เมย. 2555 เวลา 10:27 น. 223.206.xxx.xxx
usericon
quote

คำตอบที่#8 admin 29 เมย. 2555 เวลา 10:28 น. 223.206.xxx.xxx
usericon
quote

คำตอบที่#9 admin 29 เมย. 2555 เวลา 10:28 น. 223.206.xxx.xxx
usericon
quote

คำตอบที่#10 admin 29 เมย. 2555 เวลา 10:28 น. 223.206.xxx.xxx
usericon
quote

คำตอบที่#11 admin 29 เมย. 2555 เวลา 10:28 น. 223.206.xxx.xxx
usericon
quote

คำตอบที่#12 admin 29 เมย. 2555 เวลา 10:28 น. 223.206.xxx.xxx
usericon
quote

คำตอบที่#13 admin 29 เมย. 2555 เวลา 10:29 น. 223.206.xxx.xxx
usericon
quote

คำตอบที่#14 admin 29 เมย. 2555 เวลา 10:29 น. 223.206.xxx.xxx
usericon
quote

คำตอบที่#15 admin 29 เมย. 2555 เวลา 10:29 น. 223.206.xxx.xxx
usericon
quote

คำตอบที่#16 admin 29 เมย. 2555 เวลา 10:29 น. 223.206.xxx.xxx
usericon
quote

คำตอบที่#17 admin 29 เมย. 2555 เวลา 10:29 น. 223.206.xxx.xxx
usericon
quote

คำตอบที่#18 admin 29 เมย. 2555 เวลา 10:30 น. 223.206.xxx.xxx
usericon
quote

คำตอบที่#19 admin 29 เมย. 2555 เวลา 10:30 น. 223.206.xxx.xxx
usericon
quote

คำตอบที่#20 admin 29 เมย. 2555 เวลา 10:30 น. 223.206.xxx.xxx
usericon
quote

คำตอบที่#21 admin 29 เมย. 2555 เวลา 10:30 น. 223.206.xxx.xxx
usericon
quote

คำตอบที่#22 admin 29 เมย. 2555 เวลา 10:30 น. 223.206.xxx.xxx
usericon
quote

คำตอบที่#23 admin 29 เมย. 2555 เวลา 10:30 น. 223.206.xxx.xxx
usericon
quote

คำตอบที่#24 admin 29 เมย. 2555 เวลา 10:31 น. 223.206.xxx.xxx
usericon
quote

คำตอบที่#25 admin 29 เมย. 2555 เวลา 10:31 น. 223.206.xxx.xxx
usericon
quote

คำตอบที่#26 admin 29 เมย. 2555 เวลา 10:31 น. 223.206.xxx.xxx
usericon
quote

คำตอบที่#27 admin 29 เมย. 2555 เวลา 10:31 น. 223.206.xxx.xxx
usericon
quote

คำตอบที่#28 admin 29 เมย. 2555 เวลา 10:33 น. 223.206.xxx.xxx
usericon
quote

คำตอบที่#29 admin 29 เมย. 2555 เวลา 10:34 น. 223.206.xxx.xxx
usericon
quote

ขอบคุณภาพจากคุณ ฉงน ศรีผ่อง
คำตอบที่#30 admin 29 เมย. 2555 เวลา 10:34 น. 223.206.xxx.xxx
usericon
quote

คำตอบที่#31 admin 11 พค. 2555 เวลา 22:45 น. 171.5.xx.xx
usericon
quote

คำตอบที่#32 admin 11 พค. 2555 เวลา 22:45 น. 171.5.xx.xx
usericon
quote

คำตอบที่#33 admin 11 พค. 2555 เวลา 22:45 น. 171.5.xx.xx
usericon
quote

คำตอบที่#34 admin 11 พค. 2555 เวลา 22:46 น. 171.5.xx.xx
usericon
quote

คำตอบที่#35 admin 11 พค. 2555 เวลา 22:46 น. 171.5.xx.xx
usericon
quote

คำตอบที่#36 admin 11 พค. 2555 เวลา 22:46 น. 171.5.xx.xx
usericon
quote

คำตอบที่#37 admin 11 พค. 2555 เวลา 22:46 น. 171.5.xx.xx
usericon
quote

คำตอบที่#38 admin 11 พค. 2555 เวลา 22:46 น. 171.5.xx.xx
usericon
quote

คำตอบที่#39 admin 11 พค. 2555 เวลา 22:47 น. 171.5.xx.xx
usericon
quote

คำตอบที่#40 admin 11 พค. 2555 เวลา 22:47 น. 171.5.xx.xx
usericon
quote

คำตอบที่#41 admin 11 พค. 2555 เวลา 22:47 น. 171.5.xx.xx
usericon
quote

คำตอบที่#42 admin 11 พค. 2555 เวลา 22:47 น. 171.5.xx.xx
usericon
quote

คำตอบที่#43 admin 11 พค. 2555 เวลา 22:49 น. 171.5.xx.xx
usericon
quote


ขอบคุณภาพจาก : http://www.moredindang.kku.ac.th/gallery_view.php?gid=34
คำตอบที่#44 admin 11 พค. 2555 เวลา 22:49 น. 171.5.xx.xx
usericon
quote

คำตอบที่#45 admin 11 พค. 2555 เวลา 23:12 น. 171.5.xx.xx
usericon
quote

ขอบคุณภาพจาก : gotoknow
คำตอบที่#46 admin 11 พค. 2555 เวลา 23:12 น. 171.5.xx.xx
ร่วมแสดงความคิดเห็น

รูปภาพอัปโหลด ขนาด “2048 Kb.” ชนิด “jpg,gif,png” เท่านั้น

antispam