พิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 9

quote

พิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 9จากที่ได้มีการประกวดภาพถ่ายขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 9 และคณะกรรมการตัดสินการประกวดได้ประกาศผลไปแล้วนั้น ได้มีพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ เมื่อวันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 4 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผศ.ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ผลงานชื่อ " สู้เว้ยเฮ้ย " เจ้าของผลงานคือ นางสาวเพ็ญนภา คำแพง นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท 


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานชื่อ " แรงใจ " เจ้าของผลงานคือ นายประหยัด คำหารผล ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท
 

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานชื่อ " วิ่งหน้าตั้ง " เจ้าของผลงานคือ นายจงชัย ทองเครือ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท
 

รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท มี 3 รางวัล
            ได้แก่   นายสรไกร จันทร์มี ชื่อผลงาน สู้ ๆ 
                       นายธนกฤชช์ โยมไธสง ชื่อผลงาน รอยยิ้มแห่งชัยชนะ
                       Perter Bacler / Gallery2B ชื่อผลงาน "BiG ONE UP"
 
  
 
การประกวดภาพถ่ายขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 9 นี้เป็นการสื่อให้เห็นความเป็นเอกลักษณ์การวิ่งมาราธอนระดับนานาชาติ ในด้านผู้เข้าร่วมกิจกรรม ความยิ่งใหญ่ หรือปริมาณผู้เข้าร่วม ความมีน้ำใจ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการบันทึกภาพแห่งความประทับใจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกีฬาอีกด้วย
 
  

 
ผู้ส่ง admin| 29 เมย. 2555 เวลา 03:30 น.| | 4558
usericon
quote
ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับ
คำตอบที่#1 admin 29 เมย. 2555 เวลา 19:37 น. 49.48.xxx.xxx
ร่วมแสดงความคิดเห็น

รูปภาพอัปโหลด ขนาด “2048 Kb.” ชนิด “jpg,gif,png” เท่านั้น

antispam