นศ.มข.ชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 9

quote

นศ.มข.ชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 9

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับจังหวัดขอนแก่นได้จัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 9 ขึ้น เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2555 และได้กำหนดให้มีการประกวดภาพถ่ายการจัดการแข่งขันดังกล่าวเพื่อให้ประชาคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบันทึกภาพแห่งความประทับใจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการออกกำลังกาย นั้น

เมื่อเร็วๆนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่ายขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 9 ประกอบด้วย ภก. ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี อาจารย์พยุงศิลป์ เปศรี นายภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา และอาจารย์เขม  เคนโคก ได้ร่วมกันพิจารณาตัดสินภาพถ่ายที่มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 90 ผลงานที่ สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการตัดสินเป็นดังนี้
 
ชนะเลิศ รับเงินสด 10,000 บาท ได้แก่ ผลงานชื่อ "สู้เว้ยเฮ้ย" ของ นางสาวเพ็ญนภา คำแพง นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับเงินสด 5,000 บาท ได้แก่ ชื่อผลงาน "แรงใจ" ของ นายประหยัด คำหารพล 

 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 รับเงินสด 2,000 บาท ได้แก่ ชื่อผลงาน "วิ่งหน้าตั้ง" ของ นายจงชัย  ทองเครือ


 
               รางวัลชมเชย 3 รางวัล รับรางวัลละ 1,000 บาท ได้แก่ 
               ชื่อผลงาน "สู้ๆ" ของ นายสรไกร จันทร์มี, 
 

               ชื่อผลงาน "รอยยิ้มแห่งชัยชนะ" ของ นายธนกฤชช์ โยมไธสง, 

       
               ชื่อผลงาน "BiG ONE UP" ของ Perter Bacler / Gallery2B

 
ที่มา : http://www.news.kku.ac.th/kkunews/content/view/11219/38/
ผู้ส่ง admin| 29 เมย. 2555 เวลา 02:42 น.| | 4717
ร่วมแสดงความคิดเห็น

รูปภาพอัปโหลด ขนาด “2048 Kb.” ชนิด “jpg,gif,png” เท่านั้น

antispam