เอกชนหนุนรัฐสร้างรถไฟทางคู่ 'จิระ-ขอนแก่น'

quote

เอกชนหนุนรัฐสร้างรถไฟทางคู่ 'จิระ-ขอนแก่น'


เอกชนหนุนรัฐเร่งสร้างรถไฟทางคู่จิระ-ขอนแก่น ระบุ รฟท.ต้องเร่งเพิ่มหัวรถจักรเพื่อให้การขนส่งราบรื่น ย้ำขนส่งทางรางต้นทุนต่ำกว่าทางรถบรรทุก ...

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. ได้นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ สำรวจโครงการรถไฟทางคู่จิระ-ขอนแก่น ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมการประกวดราคาก่อสร้าง โดยกระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเดินหน้าโครงการผ่านการ พิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA). รวมทั้ง สนข.ยังได้พาเยี่ยมชมย่านกองเก็บและขนถ่ายสินค้า (Container Yard : CY) ที่สถานีรถไฟจิระ และพบปะกับภาคเอกชนในพื้นที่ ซึ่งมีการใช้ประโยชน์ระบบขนส่งทางรางในขณะนี้

นางธิดารัตน์ รอดอนันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สงวนวงศ์ อุตสาหกรรม จำกัด กล่าวว่า บริษัทซึ่งเป็นผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังเพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ และในการขนส่งสินค้าเพื่อส่งมอบให้ลูกค้านั้น ส่วนหนึ่งมีการใช้ระบบขนส่งทางราง เพื่อนำสินค้าไปที่ลาดกระบังก่อนนำส่งทางรถบรรทุกไปที่ท่าเรือกรุงเทพ โดยยอมรับว่าการขนส่งด้วยระบบราง มีต้นทุนที่ถูกว่าการขนส่งทางรถยนต์ ประมาณ 14 สตางค์ต่อกิโลกรัม แต่ในปีที่ผ่านมา การขนส่งสินค้าทางรางต้องประสบปัญหาลดลงจากที่เคยมีสัดส่วนการขนส่งทางรางเมื่อเทียบกับการขนส่งระบบอื่นที่ 25 % ลดลงเหลือ 17% มาจากผลกระทบ น้ำท่วม และส่วนหนึ่งมากจากปัญหารถไฟขาดแคลนหัวรถจักร และในอนาคต หากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีการจัดซื้อหัวรถจักรได้ตามแผน รวมทั้งมีการก่อสร้างรถไฟทางคู่จิระ-ขอนแก่นแล้วเสร็จ บริษัทฯก็พร้อมที่จะใช้ระบบขนส่งทางรางที่มีต้นทุนต่ำกว่าเพิ่มขึ้น ซึ่งในอนาคตเชื่อว่าจะมีสัดส่วนมากกว่า 30% เมื่อเทียบกับระบบขนส่งประเภทอื่น

ด้าน นายโชคชัย คัมภิรานนท์ ผู้บริหาร บริษัทเอ็นดีซีโลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทที่รับส่งสินค้าทางราง กล่าวว่า เมื่อการก่อสร้างรถไฟทางคู่จิระ-ขอนแก่นแล้วเสร็จก่อน จะทำให้การขนส่งสินค้าทางรางเกิดความคล่องตัวมากขึ้น และที่สำคัญคือการจัดซื้อหัวรถจักรของแท้ที่ขาดแคลน เนื่องจาก รฟท.ไม่ได้งบประมาณจากรัฐในการจัดซื้อหัวรถจักรตั้งแต่ปี 2538 โดยขณะนี้ทราบว่ารฟท. อยู่ระหว่างการจัดซื้อหัวรถจักรใหม่อีก 20 หัว ซึ่งจะรับมอบในปลายปี 2556 ซึ่งก็จะช่วยลดเวลาในการขนส่งผ่านระบบราง จากเดิมต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเตรียมการและขนส่งอย่างน้อย 7 วัน ลงเหลือ 3-4 วัน เท่ากับระบบขนส่งทางรถบรรทุก แต่การขนส่งทางรางจะมีต้นทุนต่ำกว่า ส่งผลดีต่อโลจิสติกส์ของประเทศโดยตรง

ขณะที่ นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางจิระ-ขอนแก่น ซึ่งเป็น 1 ในโครงการพัฒนาระบบรางที่รัฐบาลเคยอนุมัติงบประมาณ รวมวงเงินกว่า 170,000 ล้านบาท ขณะนี้การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการออกแบบรายละเอียด ควบคู่ไปกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ซึ่งเมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว สนข. จะมีการส่งแผนรายละเอียดกลับไปให้ รฟท.จัดทำแผนก่อสร้างและกำหนดวงเงินงบประมาณ ก่อนที่จะนำเสนอให้กระทรวงคมนาคม นำเข้าขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยกระบวนการประกวดราคาน่าจะดำเนินการแล้วเสร็จจนถึงเริ่มก่อสร้างได้ใน ปี 2557 และใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 2-3 ปี

สำหรับโครงการจัดหาหัวรถจักรใหม่ จำนวน 20 หัว วงเงินรวม 3,300 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนขายซองประกวดราคา คาดว่าจะได้ตัวเอกชนที่จัดหารถในเดือนกันยายนปีนี้ หลังจากนั้นจะใช้ระยะเวลา 15 เดือนในการรับมอบหัวรถจักรคันแรก และจะรับมอบหัวรถจักรอีกเดือนละ 5-6 หัว ไปจนครบจำนวน ก่อนที่จะมีการจัดหาหัวรถจักรอีก 50 หัว ตามแผนของ รฟท.ต่อไป ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการรถไฟทางคู่เส้นทางจิระ-ขอนแก่น แนวเส้นทางเริ่มต้นจากสถานีชุมทางถนนจิระ ครอบคลุมพื้นที่ 10 อำเภอ ของ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมาและขอนแก่น รวม 19 สถานีระยะทาง 187 กิโลเมตร

นอกจากนี้ยังจัดสร้างย่านกองเก็บสินค้าอีกจำนวน 3 สถานี ที่หยุดรถ 7 แห่ง ซึ่งออกแบบกำหนดให้ก่อสร้างรางเพิ่มขนานกับแนวเส้นทางเดิม ส่วนปัญหาจุดตัดทางรถไฟในเส้นทางมีด้วยกัน 4 รูปแบบ คือ 1.ถนนยกระดับข้ามทางรถไฟ 2.ถนนยกระดับกลับรถรูปตัวยู 3.ท่อเหลี่ยมลอดใต้ทางรถไฟและ 4.การยกระดับรถไฟเฉพาะสถานีขอนแก่นทั้งนี้โครงการเส้นทางรถไฟทางคู่ช่วงชุม ทางถนนจิระ-ขอนแก่น มีจำนวน 26 สถานี จุดเริ่มต้นโครงการอยู่ที่สถานีชุมทางถนนจิระ จังหวัดนครราชสีมาและจุดสิ้นสุดอยู่ที่สถานีขอนแก่น มีสถานีกองเก็บสินค้า (CY) จำนวน 3 แห่งคือที่นครราชสีมา บัวใหญ่ และสถานีท่าพระขอนแก่น ใช้งบประมาณการลงทุน 25,353 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไปและสิ่งอำนวยความสะดวกภาคสนาม 497 ล้านบาท ค่าโครงสร้างทางวิ่งทางรถไฟ 9,135 ล้านบาท ค่างานสถานี 3,873 ล้านบาท ค่างานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม 5,571 ล้านบาท ค่างานย่านกองเก็บและขนถ่ายตู้สินค้า (CY) 654 ล้านบาท ค่ารื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง 5 ล้านบาท ค่าก่อสร้างงานแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ 5,413 ล้านบาท ค่าเวนคืนเพื่อแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ 201 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครบ 3 ครั้งแล้วโดยผลสรุปในเบื้องต้นเห็นว่ามีความเหมาะสมในการลงทุนเนื่องจากมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) สูงถึง 19.94%เมื่อเปิดให้บริการจะช่วยให้การคมนาคมขนส่งทั้งสินค้า และผู้โดยสารมีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย รวมทั้งช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวช่วยสร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจเพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆ
 


ไทยรัฐออนไลน์
โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
12 พฤษภาคม 2555, 17:48 น.
 
Tags: สนข., สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, รถไฟทางคู่จิระ-ขอนแก่น, รถไฟ, โลจิสติกส์, เศรษฐกิจ, ข่าวเศรษฐกิจ, ข่าว, หนังสือพิมพ์, ไทยรัฐ, ข่าวด่วน, Thairath, ข่าวพาดหัว, ข่าววันนี้, ข่าวร้อน, ข่าวล่าสุด, ข่าวออนไลน์, นสพ.
ผู้ส่ง admin| 13 พค. 2555 เวลา 18:46 น.| | 1014
ร่วมแสดงความคิดเห็น

รูปภาพอัปโหลด ขนาด “2048 Kb.” ชนิด “jpg,gif,png” เท่านั้น

antispam