สธ.ยกปัญหา พยาธิใบไม้ตับ มะเร็งท่อน้ำดี เป็นวาระคนอีสาน

quote

สธ.ยกปัญหา พยาธิใบไม้ตับ มะเร็งท่อน้ำดี เป็นวาระคนอีสาน

 
สธ.เผยพบผู้เสียชีวิตมะเร็งท่อน้ำดี วันละ 38 ราย หรือชั่วโมง 1-2 คน  เตรียมยกปัญหา พยาธิใบไม้ตับ มะเร็งท่อน้ำดี เป็นวาระคนอีสาน ชี้เพื่อให้ได้ผลดีต้องดำเนินการควบคู่กัน ...

วันที่ 12 พฤษภาคม 2555 ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการสาธารณสุข นายแพทย์สมชัย นิจพานิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ และ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และองค์กรท้องถิ่น ทั้งเทศบาล อบจ. อบต. ได้ร่วมประชุมในหัวข้อ ลดพยาธิใบไม้ตับ กำจัดมะเร็งท่อน้ำดี วาระคนอีสาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประมาณ 100 คน เป็นการระดมความคิดเพื่อป้องกัน ลด กำจัดมะเร็งท่อน้ำดี พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตเครือข่าย Palliative care


โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญ และมอบเป็นนโยบาย ว่า ด้วยปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เป็นปัญหาที่มีความสำคัญและความจำเพาะกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์ ลดลง เพิ่มสุข และสานต่อแนวคิดสุขภาพพอเพียงตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา สร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ และสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งให้กับคนอีสาน และส่งผลต่อความเข้มแข็งของประเทศ ผ่านมุมมองแบบบูรณาการ การเป็นองค์รวมในบริบทที่เข้มแข็งให้กับคนอีสาน การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในทุกระดับ ครอบครัว ชุมชน สังคมและภาค ไปสู่การลดพยาธิใบไม้ตับ กำจัดมะเร็งท่อน้ำดี

ด้าน ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ร่วมกันระดมสมองเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหามะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตกว่าปีละ 14,000 คนทั่วประเทศ โดยเกินครึ่งเป็นชาวอีสาน และทำให้ประชาชนเสียชีวิตวันละ 38 ราย หรือชั่วโมง 1-2 คน จึงเห็นควรกำหนดเป็นวาระคนอีสาน เพื่อดำเนินการอย่างจริงจัง ทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์ เพื่อลดพยาธิใบไม้ตับกำจัดมะเร็งท่อน้ำดี ประกอบด้วย การป้องกันโรคและการคัดกรองพยาธิใบไม้ การวินิจฉัยและการดูแลรักษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การวิจัยและการพัฒนา และการติดตามการประเมินผล

 

นายแพทย์สมชัย นิจพานิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขานุการคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ ลดพยาธิใบไม้ตับ กำจัดมะเร็งท่อน้ำดี วาระคนอีสาน กล่าวว่า มาตรการสำคัญที่จะทำให้การควบคุมได้ผลเบ็ดเสร็จ ลดพยาธิใบไม้ตับร่วมกับการดูแลรักษามะเร็งท่อน้ำดี ต้องดำเนินการควบคู่ไปด้วยกัน โดยปัจจุบันการผ่าตัดและดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีโดยเฉพาะในระยะเริ่ม แรกได้ผลดีมาก ยุทธศาสตร์ ลดพยาธิใบไม้ตับกำจัดมะเร็งท่อน้ำดี วาระคนอีสาน ในระยะแรกถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มพูนความสามารถด้านการดูแลรักษา และการผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดีแก่โรงพยาบาลศูนย์ 7 แห่ง ในภาคอีสาน การคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีจะดำเนินการเป็นขั้นตอน โดยในระยะแระจะเน้นประชากรกลุ่มเสี่ยง 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่เป็นชาวอีสานโดยกำเนิด กลุ่มที่เคยเป็นหรือมีพยาธิใบไม้ตับ กลุ่มที่มีถิ่นฐานบ้านเรือนใกล้แหล่งน้ำลำคลอง กลุ่มที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป และกลุ่มที่มีประวัติญาติพี่น้องเป็นมะเร็งตับ โดยกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวควรได้รับการตรวจอัลตราซาวด์ในระดับโรงพยาบาลชุมชน เพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยโดยเร็วและส่งผลต่อเพื่อการผ่าตัดรักษาได้ทันเวลา.
 

 
ไทยรัฐออนไลน์
โดย ทีมข่าวภูมิภาค
13 พฤษภาคม 2555, 03:31 น.
 
Tags: สธ., มะเร็งท่อน้ำดี, อีสาน, ตะวันออกเฉียงเหนือ, พยาธิใบไม้ตับ, ยุทธศาสตร์, บูรณาการ, ภาคอีสาน, ทั่วไทย, ข่าวทั่วไทย, ภูมิภาค, ข่าวภูมิภาค, ต่างจังหวัด, ข่าว, หนังสือพิมพ์, ไทยรัฐ, ข่าวด่วน, Thairath, ข่าวพาดหัว, ข่าววันนี้, ข่าวร้อน, ข่าวล่าสุด, ข่าวออนไลน์, นสพ.
ผู้ส่ง admin| 13 พค. 2555 เวลา 18:42 น.| | 887
ร่วมแสดงความคิดเห็น

รูปภาพอัปโหลด ขนาด “2048 Kb.” ชนิด “jpg,gif,png” เท่านั้น

antispam