เอกชนฝันสร้างรถไฟความเร็วสูงจากขอนแก่น-อุดร-หนองคาย

quote

เอกชนเสนอลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงขอนแก่น-อุดร-หนองคาย ภายใต้ชื่อ โครงการไตรนครา ด้านสนข.สภาพัฒน์ อีสานติงหวั่นปชช.ขาดการมีส่วนรวม
 
นายอำนาจ ผการัตน์ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานการประชุมร่วม 3 จังหวัด คือ จ.อุดรธานี , ขอนแก่น,อุดรธานี และหนองคาย โดยเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจราจร คือ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และสำนักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สภาพัฒน์ฯ) ตัวแทนของกรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง รวมถึงภาคเอกชน โดยมีตัวแทนจากบริษัท เทอดดำริ จำกัด เจ้าของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าเชื่อมต่อจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และจังหวัดหนองคาย หรือโครงการไตรนครา และคณะกรรมการจราจรทางบก จ.อุดรธานี เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังและให้ความคิดเห็นจากโครงการดังกล่าว
 
ดร.สุพล ศิวิลัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เทอดดำริ จำกัด ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ของโครงการ ว่า โครงการดังกล่าวถือว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่เป็นการลงทุนของเอกชนแต่ฝ่ายเดียว คือโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าเชื่อมต่อ 3 จังหวัดคือ ขอนแก่น อุดรธานี ถึงหนองคาย ระยะทางประมาณ  240 กม. ซึ่งเป็นการก่อสร้างระบบขนส่งระบบรางขนาดใหญ่ด้วยรถไฟฟ้าความเร็วสูงและจากการที่มีเส้นทางที่ผ่านทั้ง 3 จังหวัด จึงให้ชื่อว่า ”โครงการไตรนครา”และเป็นโครงการก่อสร้างระบบรางที่เป็นรูปแบบใหม่ หรือเรียกว่าเป็นโครงการย้อนศร กล่าวคือแทนที่จะทำโครงการออกมาจากตัวเมืองหลวงหรือเมืองหลัก แต่กลับมาเริ่มโครงการจากส่วนภูมิภาคเข้าไปหาตัวเมืองหลัก หรือเมืองหลวง           
 
“บริษัท เทอดดำริ จำกัด เป็นบริษัทที่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างการขนส่งระบบของการรถไฟแห่งประเทศไทยมาหลายโครงการแล้ว รวมถึงทางกรุงเทพมหานครด้วย รวมไปถึงการก่อสร้างระบบขนส่งระบบรางของ สปป.ลาว จากกรุงเวียงจันทน์-เมืองฮาตินห์ ประเทศเวียดนาม ซึ่งจะเข้าไปเริ่มลงมือก่อสร้างในต้นปี 2553 นี้ โดยหากว่าโครงการดังกล่าวเสร็จแล้ว ภาคอีสานจะได้รับผลประโยชน์มากมายจากการค้า การลงทุน การเดินทาง การท่องเที่ยว และโครงการ ”ไตรนครา” นี้ ถือว่าเป็นโครงการล่าสุด และจะเป็นโครงการของเอกชนของไทยและต่างประเทศ"
 
ดร.สุพล กล่าวถึงรายละเอียดของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าเชื่อม 3 จังหวัดอีกว่า ในเบื้องต้นนี้จากการทำการศึกษาโครงการและความเป็นไปได้ จะใช้รถไฟฟ้ามาตรฐานของยุโรป (อียู) โดยจะใช้เทคโนโลยีของประเทศเยอรมันเป็นหลัก  ซึ่งในขณะนี้มีบริษัทที่ทำรถไฟฟ้าความเร็วสูงอยู่ 4 บริษัท คือ อัลสะตอม, ซีเมน, ที.ที.ที. และ ซี.เอ.เอฟ. ซึ่งล้วนแต่บริษัทที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งสิ้น
 
รูปแบบของรางนั้นจะใช้พื้นที่เกาะกลางของถนนมิตรภาพเป็นพื้นที่ก่อสร้างตัวระบบ โดยจะใช้วิธีการก่อสร้างแบบยกระดับสูงจากพื้นดิน เป็นระบบ 2 ราง สวนไป-กลับ โดยที่รถไฟฟ้าจะไม่ต้องจอดรอหลีกเหมือนกับระบบเก่า และใต้คานของรางรถไฟฟ้า จะมีระบบขนส่งน้ำมันของ ปตท. และระบบขนส่งน้ำ
 
"ส่วนของเงินการลงทุนในโครงการนั้น ทางบริษัทเจ้าของโครงการจะเป็นผู้จัดหามาลงทุนเอง โดยไม่ต้องใช้งบประมาณของประเทศแต่อย่างใด รวมถึงข้อกังวลด้านต่างๆ ทางบริษัทฯรับรองว่าจะไม่เกิดผลกระทบ เพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ของกลุ่มประเทศอียู ได้ทำหนังสือรับรองมาตรฐานของรถไฟฟ้าจากกลุ่มประเทศ อียู แล้ว จะไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด และในสาวนความเป็นไปได้นั้น โดยโครงการทำอยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงไม่น่ามีปัญหา เพราะอาศัยข้อกฎหมายของ พ.ร.บ.การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น พ.ศ. 2542"
 
จากนั้นตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ ได้แสดงความคิดเห็นทั้งเห็นด้วย และไม่ค่อยเห็นด้วย โดยมีการแสดงความเป็นห่วงในหลายๆ เรื่อง เช่น ตัวแทนของ สนข. ได้กล่าวว่า ในส่วนของ สนข.เองก็มีแผนงานโครงการที่จะทำระบบขนส่งมวลชนในส่วนภูมิอยู่แล้ว เช่น ที่ จ.ขอนแก่น ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเทศบาลนครขอนแก่น ที่ทำโครงการรถไฟฟ้า โดยมีส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ซึ่งโครงการขนาดใหญ่เช่นนี้จะต้องมีหน่วยงานต่างๆ ของรัฐเข้าไปมีส่วนร่วม เนื่องจากประเทศไทยมีกฎหมาย และ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก โครงการดังกล่าวอาจจะขัดแย้งกับกฎหมาย หรือ พ.ร.บ.หลายๆ ฉบับได้ โดยน่าที่จะใช้พื้นที่ของการรถไฟไทยที่มีอยู่ทั่วประเทศจำนวนมากมาย ใช้ทำโครงการ                  
 
ในส่วนของตัวแทนสภาพัฒน์ฯ ภาคอีสาน กล่าวแสดงความเป็นห่วงในลักษณะเดียวกับตัวแทนของ สนข. นอกจากนี้ก็ยังกล่าวถึงความเป็นห่วงใยในส่วนที่จะเกิดผลกระทบด้านต่างๆ ของโครงการ โดยเฉพาะส่วนร่วมของประชาชน และการศึกษาความเป็นไปได้ และการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
 
ด้านนายอำนาจ ผการัตน์ ผวจ. อุดรธานี กล่าวกับตัวแทนของ บริษัท เทอดดำริ จำกัด ว่า แม้ว่าหลายหน่วยเห็นชอบในหลักการ และหลายหน่วยงานยังแสดงความเป็นห่วงต่อโครงการ ดังนั้นจึงต้องการให้เจ้าของโครงการกลับไปทำการศึกษารายละเอียด ความเป็นไปได้ รูปแบบของโครงการอย่างละเอียด กลับมาเสนอต่อที่ประชุมของคณะกรรมการจราจรทางบกจังหวัดทั้ง 3 จังหวัดใหม่อีกครั้งหนึ่ง
 
 
Tags : รถไฟฟ้าขอนแก่น, รถไฟฟ้าความเร็วสูงขอนแก่น, รถไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น, ระบบขนส่งมวลชนขอนแก่น, โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในจังหวัดขอนแก่น, khonkaen transit system
 
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
ผู้ส่ง admin| 12 พค. 2555 เวลา 12:27 น.| | 1389
ร่วมแสดงความคิดเห็น

รูปภาพอัปโหลด ขนาด “2048 Kb.” ชนิด “jpg,gif,png” เท่านั้น

antispam