เชื่อมั่นขอนแก่นมีแรงดึงดูด เอกชนเสนอแผนทำรถไฟฟ้าความเร็วสูง ขก.

quote

จังหวัดขอนแก่นนับเป็นศูนย์กลางในทุกๆด้าน เอกชนเชื่อมั่นสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูง จากหนองคาย - อุดรธานี มาขอนแก่น ไม่เจ้งแน่!! 
 
บริษัทเอกชนขายฝันรถไฟฟ้าความเร็วสูง หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น ระยะทาง 240 กม. ตามเกาะกลางถนนมิตรภาพ รัฐไม่ต้องควักกระเป๋าแม้แต่บาทเดียว มีทั้งเสียงหนุนและค้าน 3 จังหวัดยังไม่มีมติ ผวจ.อุดรธานี ให้กลับไปศึกษามาเพิ่มเติม 
 
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 4 ธันวาคม ที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายอำนาจ ผการัตน์ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานการประชุมร่วม 3 จังหวัด มีตัวแทนจังหวัดขอนแก่น,อุดรธานี และจังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กับการจราจร นอกจากนี้ก็มีตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร( สนข) และ สำนักงานสภาพัฒน์ ภาค ตัวแทนของกรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง ตัวแทนบริษัท เทอดดำริ จำกัด เจ้าของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าเชื่อมต่อจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และจังหวัดหนองคาย หรือโครงการไตรนครา และคณะกรรมการจราจรทางบกจังหวัดอุดรธานี เพื่อรับฟังและให้ความคิดเห็นจากโครงการดังกล่าว
 
ดร.สุพล ศิวิลัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เทอดดำริ จำกัด ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียดต่างๆของโครงการดังกล่าวว่า โครงการดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่เป็นการลงทุนของเอกชนแต่ฝ่ายเดียว คือโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าเชื่อมต่อ 3 จังหวัดคือ จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี ถึงจังหวัดหนองคาย มียาวประมาณ 240 ก.ม. ซึ่งเป็นการก่อสร้างระบบขนส่งระบบรางขนาดใหญ่ ด้วยรถไฟฟ้าความเร็วสูงและจากการที่มีเส้นทางที่ผ่านจังหวัด 3 จังหวัด จึงให้ชื่อว่า”โครงการไตรนครา”และแป็นโครงการก่อสร้างระบบรางที่เป็นรูปแบบใหม่ หรือเรียกว่าเป็นโครงการย้อนศร กล่าวคือแทนที่จะทำโครงการออกมาจากตัวเมืองหลวงหรือเมืองหลัก แต่กลับมาเริ่มโครงการจากส่วนภูมิภาคเข้าไปหาตัวเมืองหลัก หรือเมืองหลวง
 
สำหรับบริษัท เทอดดำริ จำกัด นี้เป็นบริษัทที่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างการขนส่งระบบของการรถไฟแห่งประเทศไทยมาหลายโครงการแล้ว รวมถึงทางกรุงเทพมหานครด้วย รวมไปถึงการก่อสร้างระบบขนส่งระบบรางของประเทศลาว จากกรุงเวียงจันทน์-เมืองฮาตินห์ ประเทศเวียดนาม ซึ่งจะเข้าไปเริ่มลงมือก่อสร้างในต้นปี 2553 นี้ โดยหากว่าโครงการดังกล่าวเสร็จแล้ว ภาคอีสานจะได้รับผลประโยชน์มากมายจากการค้า การลงทุน การเดินทาง การท่องเที่ยว และโครงการ”ไตรนครา” นี้ ถือว่าเป็นโครงการล่าสุด ซึ่งโครงการ”ไตรนครา”นี้จะเป็นโครงการของเอกชนของไทยและต่างประเทศ
 
ดร.สุพลฯ กล่าวถึงรายละเอียดบางส่วนของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าเชื่อม 3 จังหวัด ขอนแก่น , อุดรธานี หนองคาย หรือ โครงการ”ไตรนครรา”อีกว่า ในเบื้องต้นนี้จากการทำการศึกษาโครงการและความเป็นไปได้ จะใช้รถไฟฟ้ามาตรฐานของยุโรป(อียู) โดยจะใช้เทคโนโลยีของประเทศเยอรมันเป็นหลัก ซึ่งในขณะนี้มีบริษัทที่ทำรถไฟฟ้าความเร็วสูงอยู่ 4 บริษัท คือ อัลสะตอม, ซีเมน, ที.ที.ที. และ ซี.เอ.เอฟ. ซึ่งล้วนแต่บริษัทที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งสิ้น
 
ส่วนรูปแบบของรางนั้นจะใช้พื้นที่เกาะกลางของถนนมิตรภาพเป็นพื้นที่ก่อสร้างตัวระบบ โดยจะใช้วิธีการก่อสร้างแบบยกระดับสูงจากพื้นดิน เป็นระบบ 2 ราง สวนไป-กลับ โดยที่รถไฟฟ้าจะไม่ต้องจอดรอหลีกเหมือนกับระบบเก่า และใต้คานของรางรถไฟฟ้า จะมีระบบขนส่งน้ำมันของ ปตท. และระบบขนส่งน้ำ ทั้งนี้ในส่วนของเงินการลงทุนในดรงการนั้น ทางบริษัทเจ้าของโครงการจะเป็นผู้จัดหามาลงทุนเอง โดยไม่ต้องใข้งบประมาณของประเทศแต่อย่างใด
 
ในส่วนของข้อกังวลด้านต่างๆนั้น ทางบริษัทฯรับรองว่าจะไม่เกิดผลกระทบแต่อย่างใด เพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ของกลุ่มปแระเทศ อียู ได้ทำหนังสือรับรองมาตรฐานของรถไฟฟ้าจากกลุ่มประเทศ อี.ยูแล้ว จะไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด และในสาวนความเป็นไปได้นั้น โดยโครงการทำอยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงไม่น่ามีปัญหา เพราะอาศัยข้อกฎหมายของ พรบ.การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 
อย่างไรก็ตามได้มีตัวแทนของหน่วยงานต่างๆได้แสดงความคิดเห็นทั้งเห็นด้วย และไม่ค่อยเห็นด้วย โดยมีการแสดงความเป็นห่วงในหลายๆเรื่อง เช่น ตัวแทนของ สนข. ได้กล่าวในส่วนของ สนขเองก็มีแผนงานโครงการที่จะทำระบบขนส่งมวลชนในส่วนภูมิอยู่แล้ว เช่น ที่จังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเทศบาลนคขอนแก่น ที่ทำโครงการรถไฟฟ้า โดยมีส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง 
 
พร้อมกับได้แสดงความเป็นห่วงต่อโครงการว่า โครงการขนาดใหญ่เช่นนี้จะต้องมีหน่วยงานต่างๆของรัฐเข้าไปมีส่วนร่วม และนอกจากนี้แล้วกังเป็นห่วงว่าเนื่องจากประเทศไทย มีฏำหมาย และ พรบ.ที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก โครงการดังกล่าวอาจจะขัดแย้งกับกฎหมาสย หรือ พรบ.หลายๆฉบับก็ได้ น่าที่จะใช้พื้นที่ของการรถไฟไทยที่มีอยู่ทั่วประเทศจำนวนมากมาย ใช้ทำโครงการ
 
ในส่วนของตัวแทนสภาพัฒน์ภาคอีสาน ก็ได้กล่าวแสดงความเป็นห่วงในลักษณะเดียวกับตัวแทนของ สนข. นอกจากนี้ก็ยังกล่าวถึงความเป็นห่วงในส่วนที่จะเกิดผลกระทบด้านต่างๆของโครงการ โดยเฉพาะส่วนร่วมของประชาชน และการศึกษาความเป็นไปได้ และการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
  
อย่างไรก็ตามก็มีตัวแทนของหลายหน่วยงานที่กล่าวแสดงความเห็นชอบต่อโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าเชื่อมจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย หรือ โครงการนครราว่าเป็นโครงการที่จะสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น และระบบการขนส่งทางรางให้มีความเจริญก้าวหน้าเทียบเท่ากับประเทศเพื่อนบ้าน แต่ก็อดห่วงไม่ได้ เช่นการก่อสร้างตัวสถานีขึ้น-ลง ของผู้โดยสาร จะสร้างผลกระทบต่อการพัฒนาเมืองและท้องถิ่น
  
โดยสรุปแล้ว นายอำนาจ ผการัตน์ ผวจ. ก็กล่าวกับตัวแทนของ บริษัท เทอดดำริ จำกัด ว่า อย่างไรก็ตามแม้ว่าหลายหน่วยเห็นชอบในหลักการ และหลายหน่วยงานยังแสดงความเป็นห่วงต่อโครงการ จึงต้องการให้เจ้าของโครงการกลับไปทำการศึกษาราบละเอียด ความเป็นไปได้ รูปแบบของโครงการอย่างละเอียด กลับมาเสนอต่อที่ประชุมของคณะกรรมการจราจรทางบกจังหวัดทั้ง 3 จังหวัดใหม่อีกครั้งหนึ่ง

 
 
Tags : รถไฟฟ้าขอนแก่น, รถไฟฟ้าความเร็วสูงขอนแก่น, รถไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น, ระบบขนส่งมวลชนขอนแก่น, โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในจังหวัดขอนแก่น, khonkaen transit system
 
ที่มา : khonkaenlink
ผู้ส่ง admin| 12 พค. 2555 เวลา 12:21 น.| | 1299
ร่วมแสดงความคิดเห็น

รูปภาพอัปโหลด ขนาด “2048 Kb.” ชนิด “jpg,gif,png” เท่านั้น

antispam