ภาพความเสียหายจากพายุฤดูร้อน ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

quote

ภาพความเสียหายจากพายุฤดูร้อน ปรับปรุงเมื่อ 27 เมษายน 2555

Tags: ความเสียหาย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พายุ, พายุฤดูร้อน, พายุฤดูร้อน มข., ความเสียหาย ม.ขอนแก่น, พายุ ขอนแก่น

ที่มา : http://www.moredindang.kku.ac.th/gallery_view.php?gid=34
ผู้ส่ง admin| 11 พค. 2555 เวลา 22:30 น.| | 4297
ร่วมแสดงความคิดเห็น

รูปภาพอัปโหลด ขนาด “2048 Kb.” ชนิด “jpg,gif,png” เท่านั้น

antispam