ขอนแก่น สรุปยอดคนเสียชีวิต 5วัน 7ราย

quote

16 เมษายน 2555 ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดขอนแก่น เกี่ยวกับการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 สรุป รายงานการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2555 สรุปวันที่ 5 (15 เมษายน 2555) จุดตรวจ 26 อำเภอ 78 จุด เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ 3,058 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 36,450 คัน เกิดอุบัติเหตุ 23 ครั้งมี ผู้บาดเจ็บ 26 คน เสียชีวิต จำนวน 7 คน 

    การตรวจตามมาตรการ ไม่สวมหมวกนิรภัยดำเนินคดี 7,106 คน มอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย 6,233 คัน เมาสุรา 21ฅ164 คน ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 13,380 คน ไม่มีใบขับขี่ จำนวน 21,871 คน ความเร็วเกินกำหนด 18,008 คน ฝ่าฝืนสัญญานจราจร 17,091 คน ขับรถย้อนศร 17,201 คัน แซงในที่คับขัน 16,978 คัน ใช้โทรศัพท์ขับรถ 17,189 คัน 

    "จังหวัดขอนแก่นได้ขอความร่วมมืองดดื่มสุราขณะขับขี่ และขับรถเร็วตามที่กฎหมายกำหนด 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง บนถนนสายหลักและ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเขตเมืองเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ เน้นประชาสัมพันธ์ไม่ไปกับคนขับรถที่เมาสุรา เพราะสาเหตุส่วนใหญ่ปีนี้อุบัต้เหตุเกิดจากรถกระบะ เมาแล้วชับ ไม่มีคู่กรณีส่วนใหญ่ พร้อมจะใช้เงินกองทุนเลขสวยกรมการขนส่งทางบกจัดซื้อเครื่องเป่าวัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อีก 5 ล้านบาทฝากสื่อมวชนประชาสัมพันธ์เน้นไม่ขับรถเร็วและเมาไม่ขับ"
ผู้ส่ง admin| 10 พค. 2555 เวลา 13:32 น.| | 957
ร่วมแสดงความคิดเห็น

รูปภาพอัปโหลด ขนาด “2048 Kb.” ชนิด “jpg,gif,png” เท่านั้น

antispam