อีสานโพลเผย ช่อง 3-ไทยรัฐ ครองแชมป์สื่อน่าเชื่อถือและเป็นกลางของ

quote

อีสานโพลเผย ช่อง 3-ไทยรัฐ ครองแชมป์สื่อน่าเชื่อถือและเป็นกลางของคนอีสาน 
โหวตสรยุทธ-กาละแมร์ ผู้ประกาศข่าวขวัญใจวาเลนไทน์ 


   14 ก.พ. 55 อีสานโพล (E-Saan Poll)  โดยศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เผยผลสำรวจเรื่อง “พฤติกรรมการบริโภคข่าวสารและความน่าเชื่อถือของสื่อในความคิดคนอีสาน” พบคนโหวตให้ช่อง 3 และไทยรัฐเป็นสื่อที่น่าเชื่อถือมากที่สุด  ส่วนผู้ประกาศข่าวช่อง 3 สรยุทธและกาละแมร์เป็นขวัญใจมหาชนที่คนอีสานอยากให้ดอกไม้วันวาเลนไทน์มากที่สุด 
   ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์  หัวหน้าโครงการอีสานโพล  เปิดเผยว่า  การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของคนอีสานต่อการทำงานของสื่อมวลชนในยุคสังคมแห่งการบริโภคข่าวสารที่เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ  ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2555  จากกลุ่มตัวอย่าง  1,093 ราย ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ หนองคาย ชัยภูมิ เลย อุบลราชธานี อุดรธานี นครพนม หนองบัวลำภู สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สกลนคร มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ และบึงกาฬ    ผลการสำรวจในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
    ช่องทางหลักที่คนอีสานติดตามข่าวสารมากที่สุด คือ  โทรทัศน์  ร้อยละ 58.5  รองลงมาจากสื่ออินเทอร์เน็ต ร้อยละ 20.4   หนังสือพิมพ์   ร้อยละ  13.1  และสถานีวิทยุ  ร้อยละ 8.0  ตามลำดับ 
    ส่วนหมวดข่าวที่คนอีสานสนใจติดตามมากที่สุด  คือ ข่าวบันเทิง ร้อยละ  24.3 รองลงมาข่าวการเมือง    ร้อยละ  22.7  ข่าวเศรษฐกิจ ร้อยละ  20.7    ข่าวอาชญากรรม  ร้อยละ 9.9    ข่าวกีฬา  ร้อยละ 9.0  ข่าวต่างประเทศ  ร้อยละ 6.2   ข่าวท้องถิ่น  ร้อยละ 4.9  และอื่นๆ  ร้อยละ 2.3 ตามลำดับ 
    สำหรับ “ข่าวโทรทัศน์” พบว่าคนอีสานมีการติดตามการนำเสนอข่าวของช่อง 3  ร้อยละ 37.1  ช่อง 5  ร้อยละ 7.9   ช่อง 7  ร้อยละ 30.0  ช่อง 9  ร้อยละ 11.2  ช่อง 11 (สทท.)  ร้อยละ 2.7  ช่องไทยพีบีเอส  ร้อยละ 5.9    ช่องเนชั่น  ร้อยละ 3.3  และอื่นๆ  ร้อยละ 1.8 ตามลำดับ   โดยในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาคนอีสานมีการติดตามข่าวโทรทัศน์ทุกวัน   คิดเป็นร้อยละ  48.9       
    เมื่อถามต่อถึงความน่าเชื่อถือและเป็นกลางในการนำเสนอข่าวของ 7 สื่อโทรทัศน์ยักษ์ใหญ่ พบว่าคนอีสานโหวตให้  “ช่อง 3” เป็นสื่อที่น่าเชื่อถือและเป็นกลางมากที่สุด  ร้อยละ  35.8   รองลงมาคือ ช่อง 7 ร้อยละ   29.1    ช่องไทยพีบีเอส  ร้อยละ  12.7  ช่อง 9  ร้อยละ  9.1   ช่อง 5  ร้อยละ  5.6   ช่องเนชั่นชาแนล ร้อยละ 4.8   ส่วน “ช่อง 11 (สทท.)”  น่าเชื่อถือและเป็นกลางน้อยที่สุด ร้อยละ 3.0  ภาพที่ (1)   

ภาพที่  1  แสดงร้อยละอันดับของสื่อโทรทัศน์ที่น่าเชื่อถือและมีความเป็นกลาง 
 

       อย่างก็ตาม เมื่อพิจารณาการนำเสนอข่าวสารของสื่อโทรทัศน์โดยภาพรวมในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา  คนอีสานส่วนใหญ่ประเมินให้ผ่าน  ร้อยละ 86.2    

       ผลการจัดอันดับ  “ผู้ประกาศข่าว/ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์หญิง”ที่วันวาเลนไทน์นี้คนอีสานอยากมอบดอกไม้ให้มากที่สุดสามอันดับแรก  คือ  กาละแมร์-พัชรศรี  เบญจมาศ จากช่อง  3 (ร้อยละ 27.3) รองลงมา ฐปนีย์  เอียดศรีไชย (ร้อยละ 15.5)  จากช่อง  3  เช่นกัน  และอันดับสามเป็นของ นรากร ติยายน จากช่อง 7  (ดังตารางที่ 1) 

       ตารางที่ 1 แสดงร้อยละผลการจัดอันดับผู้ประกาศข่าวหญิง ที่คนอีสานอยากให้ดอกไม้วาเลนไทน์ 
        

       ผลการจัดอันดับ  “ผู้ประกาศข่าว/ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ชาย” ที่วันวาเลนไทน์นี้คนอีสานอยากมอบดอกไม้ให้มากสุดสามอันดับแรก คือ  สรยุทธ สุทัศนะจินดา (ร้อยละ 32.0)  รองลงมา  กิตติ สิงหาปัด (ร้อยละ 21.5)   และ ภาษิต  อภิญญาวาท (ร้อยละ 14.9) จากช่อง 3 ทั้งหมด (ดังตารางที่ 2) 

       ตารางที่ 2 แสดงร้อยละผลการจัดอันดับผู้ประกาศข่าวชาย  ที่คนอีสานอยากให้ดอกไม้วาเลนไทน์ 
        
  
       ด้านข่าวจาก “หนังสือพิมพ์หรือเว็บไซต์” พบว่าคนอีสานมีการติดตามการนำเสนอข่าวของไทยรัฐ  ร้อยละ   50.7   รองลงมาเดลินิวส์  ร้อยละ 24.0   มติชน  ร้อยละ 8.1    ข่าวสด  ร้อยละ    7.0  คมชัดลึก ร้อยละ   6.4  ผู้จัดการ ร้อยละ 1.8 และสื่ออื่นๆ ร้อยละ  2.0 โดยในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาคนอีสานจะมีการติดตามข่าวจากหนังสือพิมพ์หรือเว็บไซต์  เฉลี่ยแล้วเพียง  2-3 วัน/สัปดาห์   

       เมื่อถามต่อถึงความน่าเชื่อถือและเป็นกลางหรือไม่เลือกข้างในการนำเสนอข่าวของ 6หนังสือพิมพ์หรือเว็บไซต์ที่มีฐานผู้ชมมากที่สุด  พบว่า  ไทยรัฐ  มีความน่าเชื่อถือและเป็นกลางมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  50.5รองลงมามติชน  ร้อยละ 14.1  เดลินิวส์  ร้อยละ  13.8    ข่าวสด  ร้อยละ 10.0   คมชัดลึก ร้อยละ 9.2 ในขณะที่ “ผู้จัดการ” ได้คะแนนความน่าเชื่อถือและเป็นกลางน้อยที่สุดในมุมมองคนอีสาน  คิดเป็นร้อยละ  2.4  (ดังภาพที่ 2) 

       ภาพที่  2  แสดงร้อยละอันดับของสื่อหนังสือพิมพ์หรือทางเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมีความเป็นกลาง 
        

       อย่างไรก็ตาม  ผลการประเมินการนำเสนอข่าวสารของสื่อหนังสือพิมพ์หรือเว็บไซต์ โดยรวมในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา  คนอีสานประเมินให้ผ่าน ร้อยละ 85 

       สำหรับสิ่งที่คนอีสานอยากให้สื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวสารปรับปรุงมากที่สุด แม้ภาพรวมจะประเมินให้ผ่าน คือ ประเด็นความน่าเชื่อถือและเป็นกลาง ร้อยละ 49.3 ความแม่นยำและความลึกของข้อมูล ร้อยละ 24.9   และประเด็นอื่นๆ ดังแสดงในตารางที่ 3 

       ตารางที่ 3 แสดงร้อยละประเด็นที่คนอีสานอยากให้สื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวสารปรับปรุง 
 

       “ยุคนี้เป็นยุคของการบริโภคข่าวสาร  สื่อจึงเข้ามามีบทบาทและมีพลังอย่างมากในการชี้นำสังคมไปในทิศทางต่างๆ   การประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อได้สะท้อนให้เห็นว่าคนอีสานคาดหวังประโยชน์ที่จะได้รับจากการที่คอยติดตามสื่อทั้งในเรื่องความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำ  ดังนั้น  หากสื่อมีจุดยืนเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง  ก็เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนสังคมและทำให้เกิดความปรองดอง”  ดร.สุทิน  กล่าวตอนท้าย 
    
       ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยเพศหญิง ร้อยละ 55.3  เพศชาย ร้อยละ  43.7  ส่วนใหญ่อายุ 18-25 ปี  ร้อยละ 32.2 รองลงมาอายุ  26-35 ปี  ร้อยละ   25.2  อายุ 36-45 ปี ร้อยละ  22.3  อายุ  46-55 ปี ร้อยละ  16.9  และอายุ 56 ปีขึ้นไป ร้อยละ  3.4  อยู่ในเขตเทศบาลร้อยละ 60.1 และอยู่นอกเขตเทศบาลร้อยละ 39.9 
ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบปริญญาตรี  ร้อยละ 44.7  รองลงมาปวช./มัธยมปลาย  ร้อยละ  19.8 
ประถมศึกษา/ต่ำกว่า ร้อยละ 11.4  ปวส./อนุปริญญา  ร้อยละ 9.0  ปริญญาโทและเอก ร้อยละ 7.8  และมัธยมต้น  ร้อยละ  6.6 

      ด้านอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ร้อยละ 26.8  รองลงมานักเรียนนักศึกษา  ร้อยละ 24.4  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 13.3 พนักงานบริษัทเอกชน  ร้อยละ 10.9 รับจ้างทั่วไป/ใช้แรงงาน  ร้อยละ  10.7 เกษตรกรรม  ร้อยละ 6.0  และอื่นๆ  ร้อยละ  3.2 

       ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ที่ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ   26.8  รองลงรายได้ 5,001-10,000 บาท  ร้อยละ 26.2  รายได้ 10,001-15,000 บาท  ร้อยละ 16.3   รายได้  20,001-40,000 บาท  ร้อยละ   14.5 รายได้  15.001-20,000 บาท ร้อยละ   9.2  และมากกว่า 40,001 บาทขึ้นไป  ร้อยละ  7.0 
ผู้ส่ง admin| 10 พค. 2555 เวลา 13:31 น.| | 1587
ร่วมแสดงความคิดเห็น

รูปภาพอัปโหลด ขนาด “2048 Kb.” ชนิด “jpg,gif,png” เท่านั้น

antispam