ครม.เห็นชอบการขอเปิดกงสุลใหญ่จีนประจำ จ.ขอนแก่น

quoteวันที่ 29มี.ค.55 ในการระชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนขอเปิดสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่น โดยมีเขตกงสุลครอบคลุม 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ได้แก่ ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี หนองคาย นครพนม สกลนคร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ มุกดาหาร มหาสารคาม ชัยภูมิ เลย กาฬสินธุ์ บึงกาฬ ยโสธร ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู และอำนาจเจริญ เพื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของความสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีพลวัตอย่างต่อเนื่อง ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 

ที่มา : matichon
ผู้ส่ง admin| 10 พค. 2555 เวลา 12:48 น.| | 974
ร่วมแสดงความคิดเห็น

รูปภาพอัปโหลด ขนาด “2048 Kb.” ชนิด “jpg,gif,png” เท่านั้น

antispam