?ซินโครตรอน? จับมือ "มข." ผุดสถานีทดลองใหม่ 66 ล้าน

quote

“ซินโครตรอน” จับมือ "มข." ผุดสถานีทดลองใหม่ 66 ล้าน 
รองรับสร้างผลงานวิจัยด้านการแพทย์ -วัสดุศาสตร์-สวล.

    
 

 

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จับมือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทุ่มงบ 66 ล้าน สร้างระบบลำเลียงแสงและสถานีทดลองแห่งใหม่ 2 สถานี โดยใช้แสงซินโครตรอนย่านรังสีเอกซ์ และย่านอินฟราเรด  เพื่อรองรับงานวิจัยด้านการแพทย์ วัสดุศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม   หวังให้นักวิจัยของมหา’ลัย ได้เข้าถึงเทคนิคขั้นสูงโดยใช้แสงซินโครตรอน สร้างงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ คาดแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในปี 2556
   
เมื่อเร็วๆ นี้  ดร.นวลวรรณ สงวนศักดิ์ รักษาการผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) หรือ สซ. และ รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาสถานีวิจัย มข.-สซ.”   ในการพัฒนาระบบลำเลียงแสงและสถานีทดลอง 2 สถานี  ประกอบด้วย ระบบลำเลียงแสงและสถานีทดลอง 1.1 (BL1.1) ใช้แสงซินโครตรอนย่านรังสีเอกซ์ และระบบลำเลียงแสงและสถานีทดลอง 4.1b (BL4.1b) ใช้แสงซินโครตรอนย่านอินฟราเรด ซึ่งจะทำการจัดสร้างและติดตั้งภายในห้องปฏิบัติการแสงสยาม จังหวัดนครราชสีมา 
  
สำหรับสถานีทดลองทั้ง 2 สถานีนี้ถือเป็นความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบัน โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นสนับสนุนด้านงบประมาณครึ่งหนึ่งจำนวน 33 ล้านบาท ในการจัดซื้ออุปกรณ์หลักสร้างสถานีทดลองทั้งสองระบบนี้ และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนสนับสนุนงบประมาณอีกครึ่งหนึ่งในการจัดหาอุปกรณ์เสริมระหว่างการติดตั้ง รวมถึงกำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ และพัฒนาระบบลำเลียงแสง รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคการวิเคราะห์แก่คณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ส่วนในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ของแสงซินโครตรอน จะแบ่งกันคนละครึ่งของจำนวนเวลาที่จะเปิดให้บริการ คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ปลายปี 2556
  
รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า จากการประสานงานอย่างต่อเนื่องระหว่างศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน  และศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับทีมนักวิจัยของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน   และมหาวิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย ได้สร้างผลงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่สู่สังคมมาอย่างต่อเนื่อง เกิดความร่วมมือครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและเปิดโอกาสให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้เข้าถึงเทคนิควิเคราะห์ขั้นสูงโดยใช้แสงซินโครตรอนอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นการสร้างมาตรฐานผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติต่อไป 
  
สำหรับสถานีทดลองทั้ง 2 สถานีนี้จะรองรับงานวิจัยที่มีอย่างหลากหลาย  และผลงานที่นักวิชาการของมหาวิทยาลัยมีความชำนาญ เช่น งานทางด้านวัสดุศาสตร์ งานด้านสิ่งแวดล้อม และการแพทย์ ทั้งนี้ทางมหาลัยจะได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานโครงการฯ เพื่อประสานร่วมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ในส่วนสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจะเป็นผลงานร่วมกันระหว่างทั้งสองสถาบัน
   
ด้าน ดร.นวลวรรณ  สงวนศักดิ์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาสถานีวิจัย มข. และ สซ. ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในระดับทวิภาคี  โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐอีกแห่งหนึ่งที่มีผลงานวิจัยที่โดดเด่นระดับแนวหน้าของไทย  ส่วนสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนฯ เป็นหน่วยงานวิจัยกลางที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศโดยให้บริการแสงซินโครตรอนและแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  การที่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นแหล่งรวมนักวิชาการทุกสาขา ได้ให้ความสำคัญและเล็งเห็นถึงพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์จากแสงซินโครตรอน ถือเป็นการร่วมสร้างจุดแข็งของการพัฒนากำลังคนและงานวิจัยของไทยสู่สากลยิ่งขึ้น

ที่มา : 
khonkaenlink
ผู้ส่ง admin| 10 พค. 2555 เวลา 12:45 น.| | 1019
ร่วมแสดงความคิดเห็น

รูปภาพอัปโหลด ขนาด “2048 Kb.” ชนิด “jpg,gif,png” เท่านั้น

antispam