องค์การนักศึกษา สัมมนาเตรียมพร้อมรับน้อง ยืนยัน รับน้องใหม่ มข.

quote

องค์การนักศึกษา สัมมนาเตรียมพร้อมรับน้อง ยืนยัน รับน้องใหม่ มข. สร้างสรรค์ ไร้ความรุนแรง

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (อน.มข.)  จัดสัมมนาพี่เลี้ยงน้องใหม่  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕  เพื่อร่วมสรุปถึงความพร้อมของการเตรียมต้อนรับน้องใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ ๔๙  ระหว่างวันที่ ๔-๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ ณ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยาเขตหนองคาย  จังหวัดหนองคาย โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา  นิลประพันธ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาในครั้งนี้
 การสัมมนาพี่เลี้ยงน้องใหม่ เป็นการสรุปความพร้อมของพี่เลี้ยงน้องใหม่ ที่จะทำหน้าที่ดูแลน้องใหม่ ในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วงวันที่ ๑๙-๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ ที่จะมาถึงนี้ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่พี่เลี้ยงน้องใหม่กว่า ๓๐๐  คน จะต้องเข้าใจตรงกันในแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่กว่า ๘,๐๐๐ คน

 seminarcheer1.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา  นิลประพันธ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดต่อเนื่องกันมาจนเป็นประเพณี เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อหลอมรวมน้องใหม่ให้มีความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบัน ผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยองค์การนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยเองก็มีมาตรการดูแลและป้องกันที่รัดกุม ซึ่งในปีที่ผ่านๆมาก็เป็นบทพิสูจน์ว่ากิจกรรมรับน้องของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ ปลอดความรุนแรง จนหลายๆสถาบันเข้ามาดูเป็นแบบอย่างและนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมน้องใหม่”

 seminarcheer4.jpg

นางสาวกฤษณา  ธรรมวิเศษ  ประธานฝ่ายกิจการน้องใหม่และกิจกรรมพิเศษ  อน.มข.  กล่าวว่า “การสัมมนาพี่เลี้ยงน้องใหม่ เป็นการสรุปถึงความพร้อมของทีมพี่เลี้ยงน้องใหม่กว่า ๓๐๐ คน ที่ได้ทำการฝึกซ้อมมากว่า 2 เดือนในช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งคิดว่าขณะนี้พร้อมแล้วสำหรับการจัดกิจกรรมต้นรับน้องใหม่ที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้า”

 seminarcheer2.jpg

seminarcheer3.jpg
 
ภาพกิจกรรม http://www.facebook.com/media/set/?set=a.3832519089388.2168210.1170233679&type=3
 
ข่าวโดย  องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ส่ง admin| 10 พค. 2555 เวลา 12:13 น.| | 905
ร่วมแสดงความคิดเห็น

รูปภาพอัปโหลด ขนาด “2048 Kb.” ชนิด “jpg,gif,png” เท่านั้น

antispam