โวงานสงกรานต์ "ถนนข้าวเหนียว" ขอนแก่น ปี 55 ยิ่งใหญ่กว

quote

โวงานสงกรานต์ "ถนนข้าวเหนียว" ขอนแก่น ปี 55 ยิ่งใหญ่กว


วันนี้ (11 เม.ย.) นายนิรุจน์ อุทธา ผอ.ศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ภาคอีสานตอนบน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เปิดเผยว่า กิจกรรมสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว  สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์  เป็นกิจกรรมที่สำคัญของงานสุดยอดสงกรานต์อีสาน  เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว  จ.ขอนแก่น  ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545  โดยกำหนดให้บริเวณถนนศรีจันทร์ตั้งแต่สี่แยกถนนหน้าเมืองไปจนถึงศาลหลักเมือง  รวมระยะทาง 800  เมตร   เรียกชื่อว่า  “ถนนข้าวเหนียว”   จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน  เวลา 13.00 – 21.00 น.ของทุกปี  สำหรับปี 2555  นี้  จะเป็นปีที่  10  หรือครบรอบ  1  ทศวรรษของการจัดงานสงกรานต์  สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ของถนนข้าวเหนียว

งานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว  สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์  ถือเป็นต้นแบบงานสงกรานต์ปลอดเหล้าตระกูลข้าวแห่งแรกของประเทศไทย  ที่ได้รับความนิยมและเผยแพร่ไปยังพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ทำให้ปัจจุบันมีพื้นที่ถนนเล่นน้ำตระกูลข้าวสนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์มากขึ้น  เช่น  ถนนข้าวเม่า  จ.มหาสารคาม ถนนข้าวฮาง จ.สกลนคร  ถนนข้าวปุ้น  จ.นครพนม  ถนนข้าวเปียก  จ.อุดรธานี  ถนนข้าวก่ำ จ.กาฬสินธุ์  ถนนข้าวหลาม  จ.เลย  ฯลฯ  เป็นต้น  ซึ่งการจัดงานถนนตระกูลข้าวทั้งหมดจะเป็นการจัดงานสงกรานต์ปลอดภัย  ปลอดเหล้า  โดยใช้ชื่องานสงกรานต์บนถนนเหล่านี้ว่า  “สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์”  จึงทำให้ถนนเล่นน้ำสงกรานต์ตระกูลข้าวในจังหวัดต่างๆ  กลายเป็นพื้นที่เล่นน้ำที่สนุก  ปลอดภัย  ไม่มีคนเมทะเลาะวิวาท  ไม่มีการละเล่นสงกรานต์แบบอนาจาร  ไม่มีการล่วงละเมิดทางเพศ  ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ  และมีการรณรงค์อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของวันขึ้นปีใหม่ของไทยไว้ด้วย

ตลอดเวลา 10 ปีของการรณรงค์สงกรานต์ถนนข้าวเหนียว  สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์  ทำให้ประชาชนเข้าใจเจตนารมณ์ของการสร้างสรรค์พื้นที่เล่นน้ำดีๆ เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีๆให้กับเด็กเยาวชน จึงได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน  ทั้งภาคราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคประชาสังคม  สถานประกอบการร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อย  งดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณงานตลอดเวลาที่มีการจัดกิจกรรมฯ ทำให้สามารถลดการดื่มของเด็กเยาวชนในช่วงสงกรานต์ลงไปได้มาก  จากเดิมที่มีการดื่มสูงถึง ร้อยละ 47 ในปี 2547  ลดลงเหลือเพียง ร้อยละ 9 เมื่อปี 2554  ที่ผ่านมา  ไม่มีการทะเลาะวิวาท  ไม่มีการใช้แป้งมัน  ไม่มีการลวนลามทางเพศ  ไม่ใส่สายเดี่ยว  แต่มีการเล่นน้ำอย่างสุภาพ  ทำให้ถนนข้าวเหนียวกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดภัยในช่วงสงกรานต์  ที่มีชื่อเสียงอย่างมากทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก  ส่งผลทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นดีขึ้น  ผลการวิจัยพบว่า มีเงินสะพรัดในช่วงสงกรานต์มากถึง 120 ล้านบาท  มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวไม่ต่ำกว่าปีละ 200 คน   ถนนข้าวเหนียวจึงกลายเป็นพื้นที่เล่นน้ำที่ปลอดภัยของเด็กเยาวชน  ของงนักท่องเที่ยว  เป็นพื้นที่เล่นน้ำที่ดีๆของครอบครัว   ที่พ่อแม่ลูกจะพากันมาเล่นสงกรานต์ด้วยความสุข  ปลอดภัย  และประทับใจด้วยกิจกรรมแปลกใหม่ที่สนุกสนานทุกๆ ปี

ถนนข้าวเหนียวไม่เพียงเป็นพื้นที่สำหรับเล่นน้ำสงกรานต์ที่ปลอดภัยเท่านั้น  หากแต่ถนนข้าวเหนียวได้กลายเป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วน   แสดงออกถึงวาระคนขอนแก่นที่รวมพลังกันรณรงค์ทำความดีเพื่อบ้านเกิดของตนเอง  ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย  อาทิ  การรณรงค์ลดอุบัติเหตุด้วยกลุ่มมวลชนต่างๆ   ยมทูตเตือนใจ  เด็กเยาวชน   รณรงค์ทางวัฒนธรรม  รณรงค์ความสามัคคีทำความดีเพื่อในหลวง  การแสดงศิลปวัฒนธรรมและดนตรี  ศิลปินพื้นบ้าน  การละเล่นพื้นบ้าน  การรณรงค์ใส่เสื้อเหลืองดอกคูนเสื้อประจำจังหวัดเล่นสงกรานต์ ฯลฯ  รวมถึงการรณรงค์ห้ามดื่มห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเด็ดขาด  มีระบบควบคุมด้วยคณะกรรมการหน่วยเฉพาะกิจปราบแอลกอฮอล์เป็นการเฉพาะ บังคับด้วยการใช้มาตรการทางกฎหมายฯ  เพิ่มเติม   ผลของความร่วมมือร่วมใจดังกล่าวนี้ จึงทำให้เกิด กฎกติกา  3  ข้อของถนนข้าวเหนียว  คือ  1.ไม่ดื่ม  2.ไม่เมา  3.ไม่ทะเลาะวิวาท  เป็นที่รับรู้และจะต้องปฏิบัติร่วมกันหากจะเข้าไปเที่ยวสงกรานต์ที่ถนนข้าวเหนียว  ถือเป็นมาตรการทางสังคมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของคนขอนแก่นทุกคน

สำหรับปีนี้การนับสถิติผู้เข้าร่วมกิจกรรมคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์เรืองแสง  จะนับด้วยเครื่องนับจำนวนคนเข้าร่วมกิจกรรมแบบอินฟาเรด  ที่พัฒนาคุณภาพ  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น  ซึ่งจะติดตั้งเพื่อนับจำนวนคนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 13 – 15  เมษายน  2555  เวลา 15.00 – 18.30  น. ของทุกวัน  เพื่อบันทึกสถิติประจำปีของผู้เข้าร่วมกิจกรรมคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์เรืองแสง  ซึ่งยังคงถือว่าเป็นสถิติโลกเหมือนเดิม  จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว  ร่วมกิจกรรมนี้เพื่อความสนุกสนาน  เพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตมีแต่ความรุ่งเรือง  เนื่องในวันสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่แบบไทยๆ  และร่วมบันทึกสถิติโลกด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง  ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนช่วยกันปฏิบัติตามกฎกติกา 3 ข้อของถนนข้าวเหนียวอย่างเคร่งครัดคือ  1.ไม่ดื่ม  2.ไม่เมา  และ 3.ไม่ทะเลาะวิวาท  ก็จะทำให้สามารถยกระดับงานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียวให้เป็น  วัฒนธรรมสงกรานต์ที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนได้   นายนิรุจน์ กล่าว

สำหรับกิจกรรมอื่นๆ ประกอบด้วย  การอาบน้ำไดโนเสาร์ครั้งแรกในรอบล้านปี  รำวงย้อนยุค  ร่วมเชียร์อัพระดับโลกกับเยาวชน 10 องค์กร  ชมการแสดงดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมไทย  10  เวที  การละเล่นพื้นบ้าน  กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของเครือข่ายภาคประชาสังคมอีกมากมาย.


ที่มา : dailynews

ผู้ส่ง admin| 10 พค. 2555 เวลา 11:59 น.| | 1195
ร่วมแสดงความคิดเห็น

รูปภาพอัปโหลด ขนาด “2048 Kb.” ชนิด “jpg,gif,png” เท่านั้น

antispam