ศูนย์วิจัยโรคติดและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่

quote

ศูนย์วิจัยโรคติดและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ 
 
ชื่อสถานประกอบการ :: ศูนย์วิจัยโรคติดและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่
สินค้า/บริการ : เป็นผู้ช่วยวิจัยด้านงานธุรการ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555
 
ที่ตั้ง ::ศูนย์วิจัยโรคติดและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 
รหัสไปรษณีย์ :: 
โทรศัพท์ :: 043-363432 ต่อ 103 หรือ 084-9390512 (คุณลักขณา)
แฟกซ์ :: 
Website : http://
Email :: 
ติดต่อ: 084-9390512 (คุณลักขณา สะเดา) 043-363432 ต่อ 103
 
1. ตำแหน่ง : ผู้ช่วยวิจัยด้านงานธุรการ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : หญิง
อายุ : ไม่เกิน 25 ปี
วุฒิการศึกษา : กำลังศึกษาระดับปวสชั้นปีที่ 2
คุณสมบัติอื่นๆ : 1. สามารถปฏิบัติงานในช่วงเวลา 08.30-16.00 น. 2. ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย และพาหนะในการเดินทาง
เงินเดือน : 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน :
ผู้ส่ง admin| 17 พค. 2555 เวลา 23:28 น.| | 989
ร่วมแสดงความคิดเห็น

รูปภาพอัปโหลด ขนาด “500 Kb.” ชนิด “jpg,gif,png” เท่านั้น

antispam