วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

quote

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 
 
ชื่อสถานประกอบการ :: วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
สินค้า/บริการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่สอน จำนวน 4 ตำแหน่ง 1. ครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวไทย) 2. ครูสอนวิทยาศาสตร์ 3 ครูสอนสังคมศึกษา 4.ครูสอนการเลขานุการ คุณสมบัติ วุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาที่ประกาศับสมัคร มีใบประกอบวิชาชีพครู สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 พฤษภาคม 2555 ที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 
 

ที่ตั้ง ::1/1 ถนนหลังเมือง อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น 
รหัสไปรษณีย์ :: 40000
โทรศัพท์ :: 043-236538
แฟกซ์ :: 043-237757
Email :: p_chai_1969@hotmail.com
ติดต่อ: งานบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
 
1. ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
จำนวน : 4 อัตรา
เพศ : 
อายุ : 
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติอื่นๆ : มีใบประกอบวิชาชีพครู วุฒิปริญญาตรี
เงินเดือน : 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน :
ผู้ส่ง admin| 17 พค. 2555 เวลา 22:26 น.| | 2421
ร่วมแสดงความคิดเห็น

รูปภาพอัปโหลด ขนาด “500 Kb.” ชนิด “jpg,gif,png” เท่านั้น

antispam