ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทย

quote

ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
ชื่อสถานประกอบการ :: ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สินค้า/บริการ : สร้างเครื่องจักรกลเพื่องานวิจัย ทดสอบและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการต่างๆให้เกษตรกรหรือบุคคลากรนักศึกษา
 
ที่ตั้ง ::ภาควิชาวิศวะกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 
รหัสไปรษณีย์ :: 40000
โทรศัพท์ :: 043-202597 ,084-2706022,088-3162696
แฟกซ์ :: 043202598
Website : http://
Email :: 
ติดต่อ: คุณศักดิ์ดา,คุณวรรธนะ 
  
1. ตำแหน่ง : พนักงานช่างทั่วไป
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย
อายุ : 21-35 ปี
วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิ
คุณสมบัติอื่นๆ : สามารถเชื่อมประกอบเครื่องจักรได้ ใช้เครื่องมือวัดต่างได้บ้าง 
เงินเดือน : รับค่าจ้างเป็นรายวัน 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน :
ผู้ส่ง admin| 17 พค. 2555 เวลา 20:33 น.| | 1005
ร่วมแสดงความคิดเห็น

รูปภาพอัปโหลด ขนาด “500 Kb.” ชนิด “jpg,gif,png” เท่านั้น

antispam