รอบหนัง SF Cinema เซ็นทรัล ขอนแก่น วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

quote

**รอบฉายทั้งหมดของสาขา SFC Khonkaen**
 
   
AMERICAN PIE : REUNION (E) [18+]
พฤหัสบดี 10 พฤษภาคม 16:10, 18:35, 21:00
ศุกร์ 11 พฤษภาคม 11:20, 13:45, 16:10, 18:35, 21:00
 
AVENGERS, THE (E/3D) [G]
พฤหัสบดี 10 พฤษภาคม 18:00, 21:00
ศุกร์ 11 พฤษภาคม 12:00, 15:00, 18:00, 21:00
 
AVENGERS, THE (T) [G]
พฤหัสบดี 10 พฤษภาคม 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:40
ศุกร์ 11 พฤษภาคม 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:40
 
CABIN IN THE WOOD, THE (E) [18+]
พฤหัสบดี 10 พฤษภาคม 17:45, 19:50, 22:00
ศุกร์ 11 พฤษภาคม 11:25, 13:20, 15:35, 17:45, 19:50, 22:00
 
CHOB KOD LIKE CHAI KOD LOVE (T/E.SUB) [15+]
พฤหัสบดี 10 พฤษภาคม 17:10, 19:30, 21:50
ศุกร์ 11 พฤษภาคม 11:10, 12:30, 14:50, 17:10, 19:30, 21:50
 
DARK SHADOWS (E) [13+]
พฤหัสบดี 10 พฤษภาคม 17:00, 19:25, 21:50
ศุกร์ 11 พฤษภาคม 12:10, 14:35, 17:00, 19:25, 21:50

ผู้ส่ง admin| 10 พค. 2555 เวลา 15:55 น.| | 1802
ร่วมแสดงความคิดเห็น

รูปภาพอัปโหลด ขนาด “2048 Kb.” ชนิด “jpg,gif,png” เท่านั้น

antispam