เตือนภัยนักศึกษาใหม่ มข.

quote


รอบรู้ภัยใกล้ตัวภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาพเหตุการณ์จริงอุบัติเหตุการจราจร การป้องกันชีวิตและทรัพย์สินเบื้องต้น เปิดในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2553 ณ หอประชุมใหญ่กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายเฉลิมเกียรติ ศรีละกูล
ผู้ส่ง admin| 11 พค. 2555 เวลา 01:02 น.| | 1138
ร่วมแสดงความคิดเห็น

รูปภาพอัปโหลด ขนาด “500 Kb.” ชนิด “jpg,gif,png” เท่านั้น

antispam